Kørselsgodtgørelse og udlæg

Kørselsgodtgørelse, regler for transport og udlæg

Trænere/crew skal så vidt muligt vælge det billigste transportmiddel, der er til rådighed.

For træneropgaver, der ikke finder sted på klubbens egne baner (ex. udekampe), vil man som udgangspunkt kun kunne transporteres sammen i én bil fra trænernes hjemby til udeholdets bane t/r. Der tillades opsamling på maksimalt 50 km.


Såfremt der er benyttet anden transport end kørsel i egen bil, skal bilag (billetter, kvittering mv.) indsendes til kasseren ( [email protected] )

Godtgørelse for transport:

  • Kørsel i egen bil: 1,50 kr. pr. km.
  • Offentlig transport: Pris for billigste offentlige transport (inkl. pladsbillet)
  • Der gives som udgangspunkt ikke kørselsgodtgørelse for kørsel uden for Sjælland herunder refusion af broafgift (undtagelser kan dog fra gang til gang aftales med kassereren alternativt et bestyrelsesmedlem). 


Hvis godtgørelsen overstiger 2.500kr i løbet af en sæson, skal yderligere godtgørelser godkendes af kassereren inden transporten finder sted.

Kørselsregnskab skal indsende til kassereren senest 14 dage efter kørslen.


Bilag for evt. udlæg på vegne af klubben (udlæg skal aftales med kassereren på forhånd) skal indsende til kassereren senest 14 dage efter købet.