Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 28. april 2021 (udskudt på grund af forsamlingsforbuddet) kan læses her.

Generalforsamlingen afholdes virtuelt via Teams.

Der er ligeledes en række bilag til indkaldelsen:

  • Revideret årsregnskab 2020 - her
  • Forslag til budget 2021 - her
  • Forslag til kontingenter 2022 - her
  • Forslag til vedtægtsændringer - her

Referatet kan læses her.


2020

Indkaldelse til 1. ordinære generalforsamling 29. februar 2020 kan læses her - og referatet kan læses her.

Referat af stiftende generalforsamling 28. januar 2020 kan læses her.

Vikingsgruppefoto