Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse og regler for transport

Trænere/crew skal så vidt muligt vælge det billigste transportmiddel, der er til rådighed.
For træneropgaver, der ikke finder sted på klubbens egne baner (ex. udekampe), vil man som udgangspunkt kun kunne transporteres sammen i én bil fra trænernes hjemby til udeholdets bane t/r.
Der tillades opsamling på maksimalt 100 km. eller 400 kr. offentlig transport.
Såfremt der er benyttet anden transport end kørsel i egen bil, skal bilag (billetter, kvittering mv.) indsendes til kasseren ( kasserer@vikingsfootball.dk )

Godtgørelse for transport

  • Kørsel i egen bil: Statens takst pr. 1. januar 2020 (3,52 kr. pr. km.)
  • Offentlig transport: Pris for billigste offentlige transport (inkl. Pladsbillet.


Når godtgørelsen evt. overstiger 2.500kr i løbet af en sæson, skal yderligere godtgørelser godkendes af kassereren inden transporten finder sted.

Vikingsgruppefoto